شرکت آطفاء گران خلیج فارس با دارا بودن طیف گسترده ایی از ماشین آلات در حال فعالیت است.این شرکت دارای خودرو های متنوع از جمله خودرو های آتشنشانی، امدادی؛ خدماتی و حمل نقل به صورت مالکیت یا استیجاری می باشد.

1.خوودروهای سنگین IVECO

2.خودروی پیشرو ایسوزو

3.خودرو پیشرو نیسان

حودروی نیسان پیشرو دو منظوره آب و فوم که به صورت استیجاری در حال خدمت است.

4.خودروی سنگین بادسون

5.خودروی سنگین بنز

خودروی سنگین بنز سه منظوره آب،فوم و پودر که به صورت استیجاری در حال فعالیت است.

6.آمبولانس تویوتا

خودروی امدادی تویوتا به صورت استیجاری در حال فعالیت است.

7.آمبولانس بنز

8.خودور خدماتی هیوندایی

9.خودرو خدماتی نیسان پیکاپ


ماشین آلات
نوع مالکیت:اجاره ایینوع مالکیت:در مالکیت شرکتبرند خودرومشخصات خودروسوختسال ساخت


خودرو سنگین آتش نشانی
*IVECOسه منظوره:آب، فوم و پودرگازییل1392
خودروی سنگین آتشنشانی *IVECOسه منظوره:آب، فوم و پودرگازییل1387
خودروی پیشرو آتش نشانی*ISUZUدو منظوره:آب و فومگازوییل1393
خودروی پیشرو آتش نشانی*NISSANدو منظوره: آب و فومبنزین1396
خودروی آتشنشانی سنگین*BUDSUNسه منظوره:آب،فوم و پودرگازوییل1387
خودروی سنگین آتش نشانی*BENZسه منظوره:آب، فوم و پودرگازوییل1393
آمبولانس*TOYOTAبنزین1394
آمبولانس*BENZبنزین1394
ماشین آلاتنوع مالکیت:اجاره ایینوع مالکیت:در مالکیت شرکتبرند خودرومشخصات خودرونوع سوختسال سخت
خودرو خدماتی پیکاپ*NISSANبنزین1394
خودرو خدماتی پیکاپ*NISSANبنزین1393
خودرو خدماتی مینی بوس*HUNDAIگازوییل1393
خودرو خدماتی سانتافه*HUNDAIبنزین1393