برگزاری مانور های هفتگی در فاز 13

برگزاری مانور های هفتگی فاز 13 در راستای آمادگی پرسنل ایستگاه آتشنشانی فاز 13، مانور های هفتگی به صورت دو بار در هفته برگزار میگردد.تا ضمن آماده نگه داشتن پرسنل روحیه کار تیمی افراد نیز تقویت گردد.

برگزاری کلاس های کمک های اولیه نیروگاه B.O.O

برگزاری کلاس های کمک های اولیه نیروگاه B.O.O در راستای آمادگی همیشگی پرسنل جهت انجام عملیات کلاس های دوره ایی کمک های اولیه برگزار گردید که مباحث احیا، شکستگی، سوختگی و طب داخلی  به پرسنل ایستگاه آتشنشانی  نیروگاه سیکل ترکیبی B.O.O آموزش داده شد.