تاریخچه شرکت

مجموعه فنی و مهندسی  اطفاگران خلیج فارس فعالیت خود را از سال 1387 آغاز  کرده و این شرکت از بدو تاسیس با بهره گیری از مجربترین متخصیصین در واحدهای فنی-مهندسی بر اساس آخرین فناوری های  دنیا توان خویش را  در جهت رضایت مشتریان به کارگرفته و دقت، سرعت عمل و صداقت را سرلوحه ی کار خویش قرار داد.

این شرکت در زمینه انجام امور ایمنی و آتش نشانی درمراکز صنعتی و شهرهای در حال توسعه فعالیت داشته و توانسته از ابتدای فعالیت خود و با اتکا به دانش، تخصص وتجربه کارشناسان خود  اجرای بیش از 710 مورد عملیات موفق اطفاءحریق، امداد و نجات را بر اساس آخرین دستاوردهای عملی و فنی روز در کارنامه خود ثبت کند که همواره در تمام موارد  مورد تقدیر و تشویق قرار گرفته است.

این شرکت موفق به کسب  مدارج و مدارک از قبیل ISO18001-ISO14001-ISO9001 و تاییده ی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  گردیده است.

بدین ترتیب شرکت اطفاءگران خلیج فارس مفتخر است با شرکت های بزرگی همچون  شرکت ملی گاز ایران، شرکت مپنا، شرکت ملی پالایش نفت، شرکت پترو پارس،شرکت نیرپارس، شرکت عمران  عالیشهر و شهرداری های استان بوشهر همکاری  نموده  است.

برنامه آتی شرکت اطفاگران خلیج فارس بنابر حوزه تخصصی خود در راستای اطفاءحریق و امداد و نجات می تواند به برگزاری دوره های مختلف با لایسنس هایی  از کشور آلمان ،ایتالیا و ژاپن  با هدف توسعه دانش  و تخصص و افزایش اطلاعات و توانایی های پرسنل و اعضاء فنی شرکت  اشاره کرد.

باشد که با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر اعتماد شما مشتریان گرانقدر و تلاش کادر فنی و تخصصی این شرکت گام های موثری  در جهت بالا  بردن  کیفیت کارهای  ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا را فراهم آوریم.

امید است که از تجربه وتخصصمان برای یافتن بهترین نتیجه بهره گیریم.                                      

our history

 

 

Technical and engineering EtfagaranKhalij Fars organization started its activity in 1387, since the company establishment, utilizing the most experienced experts in the engineering units, based on the latest technology in the world in order to meet costumers expectations. Being punctual, accelerating in services and honesty have been emphasized by the company

This company, in the field of security and fire fighting in industrial centers and developing cities, has done its own share. Since the beginning of its activities relying on knowledge, experience, and proficiency of their experts, has run over 710 successful fire fighting and rescue operation basically using the latest scientific and technical achievements which has been admired all time

The aforementioned company has been able to get degrees and certifications such as ISO18001 – ISO14001 – ISO9001 each of which have been approved by the labour ministry and social welfare

The firm is honored to cooperate with major companies such as Iran National Gas company, mapna firm, Iran National Oil refining corporation, Petroparscompany, Pars energy company, Alishahr construction company, Bushehr municipality

The future plan of the company, in its field of fire fighting and rescuing lives, is to hold different training courses under the authority of German, Italian, and Japanese corporations

With God blessing and depending on your trust, and technical and specialized members effort, our firm can provide effective steps to enhance the quality of its own proportion with current standards frameworks in the word

We are highly hopeful to get the best outcome from our experience