چارت سازمانی و پرسنل

لیست کارکنان کلیدی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

آخرین مدرک تحصیلی

سابقه کار

سابقه کار در شرکت

1

آرش کمان

مدیرعامل

لیسانس عمران

10 سال

8 سال

2

علی اکبر کمان

کنترل پروژه

لیسانس مدیریت

30 سال

8 سال

3

مجتبی کازرونی

کنترل پروژه

لیسانس عمران

10 سال

3 سال

4

کامبیز موجی

راهبردی

دکترای مدیریت

15 سال

4سال

5

علیرضا تازش

حمل و نقل

فوق دیپلم ایمنی

15 سال

7 سال

6

سعید خدایی

تاسیسات

فوق دیپلم عمران

8 سال

7 سال

7

علیرضا فرهمندنیا

حفاظت ایمنی

فوق لیسانس نفت

2 سال

1 سال

8

حبیب اله صادقی نژاد

روابط عمومی

فوق لیسانس عمران

4 سال

3 سال

9

زهرا بهروزیان

ذیحساب

لیسانس حسابداری

8 سال

6 سال

10

مهسا گرمسیری

امور اداری

لیسانس IT

5 سال

3 سال

دیگر همکاران ما

شرکت اطفاءگران  خلیج فارس همچنین مفتخر است که به جز اعضای اصلی خود دارای تعداد 30 نفر آتشنشان،امدادگر و راننده در خانواده خود می باشد. این پرستل در بخش های متفاوت طرف قرار داد شرکت در حال فعالیت می باشند.

به ما بپیوندید ...!

با ارسال رزومه خود به ایمیل ما، شانس حضور خود را در شرکت حرفه ای و فعال اطفاگران خلیج فارس امتحان کنید
info@etfagaran.ir