ایستگاه آتشنشانی شهر جدید عالیشهر

 

کارفرما : شهرداری و شرکت عمران عالیشهر

پیمانکار : شرکت اطفاءگران خلیج فارس

محل پروژه : شهر عالیشهر

مدت زمان : 1390 الی 1394

موضوع پروژه : انجام خدمات H.S.E و راهبردی، اجرا و نظارت خدمات آتش نشانی و امداد و نجات در شهر جدید عالیشهر و حومه، نظارت کامل بر انجام نظام پیشگیری در شهر عالیشهر با مشخص کردن مناطق پرخطر و اجرای کامل خدمات H.S.E و بکارگیری نیروهای آتش نشان جهت انجام عملیات اطفاءحریق و امداد و نجات به همراه دو دستگاه خودرو آتش نشانی و یک دستگاه خودرو آبرسان با برگزاری کلاس های مختلف آموزشی جهت رشد فرهنگ ایمنی که این تلاش ها موجب کاهش 28% حادثه ها شده است. لذا در مدت زمان حضور این شرکت در پروژه، موفق به انجام 740 عملیات اطفاءحریق و 410 عملیات امداد و نجات به طور کاملا صحیح و استاندارد که از افتخارات این شرکت می باشد شده است و در تمامی موارد مورد تقدیر و تشکر قرارگرفته است.

عملیات اطفاء حریق : 740 مورد

عملیات امداد و نجات : 410 مورد

مانور : 80 مورد